חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים - הוראת שעה

תאריך 14:46 ,01/11/2023
הסבר על "חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד- 2023"
​עקב המצב הביטחוני המיוחד שהוכרז בעורף, גיוס המילואים הנרחב של בעלי עסקים ובעלי תפקידים והעובדה שמפונים רבים אינם נמצאים בביתם, החליטה הממשלה להאריך את תוקפם של אישורים רגולטורים.
בתאריך 25.10.2023 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את "חוק הארכת תקופות" הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטורים ובכללם רישיון עסק, היתר זמני והיתר מזורז.

הארכה זו תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר הזמני 1 או ההיתר המזורז שלהם (להלן: "הרישיון" / "ההיתר") פג או עתיד לפוג ב"תקופה הקובעת" כפי שיפורט בהמשך.

הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר חדש ובעל העסק אינו נדרש להגיש בקשה או לשלם אגרה.


מי זכאי להארכת תוקף? בכמה זמן?

כל עסק שיש בידו רישיון או היתר שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריך 07.10.2023 ועד לתאריך 07.01.2024 ("התקופה הקובעת") - תוקפם יוארך אוטומטית בשלושה חודשים נוספים מהיום שקדם למועד הפקיעה המקורי ("תקופת ההארכה").

דוגמה אחת: רישיון עסק שתוקפו יפוג ביום 31.12.23 , יוארך אוטומטית עד ליום 30.3.24.
דוגמה שניה: היתר זמני שתוקפו פג ביום 15.10.23 , יוארך אוטומטית עד ליום 14.1.24.
דוגמה שלישית: היתר מזורז שתוקפו יפוג ביום 7.1.24 , יוארך אוטומטית עד ליום 6.4.24.

האם הארכת התוקף חלה רטרואקטיבית?

כן, ההארכה חלה רטרואקטיבית על אותם עסקים שהרישיון או ההיתר שלהם פג בתקופה הרשומה לעיל. את הרישיון או ההיתר יראו, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה.

ההארכה לא תחול על אישור רגולטורי אשר הותלה, בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו ועל אישור רגולטורי שהרשות הציבורית החליטה שלא לחדשו לפני תום תקופת ההארכה.

האם על בעל העסק לשלם אגרת חידוש?

מכיוון שהארכת התוקף היא אוטומטית כאמור, ואין כאן תהליך של טיפול בבקשה, הפנייה לגורמים וכדומה, הרי שאין צורך בתשלום אגרה כלשהי.

מה עם עסקים שכבר החל לגביהם הליך חידוש והתקבל סירוב מנותן אישור טרם אישור החוק להארכת תקופות?

בעסקים שכבר החל לגביהם הליכך חידוש והתקבל סירוב מנותן אישור טרם אישור החוק להארכת תקופות - אין להוציא להם רישיון/היתר או אישור כמתואר בסעיף לעיל.

אפשר ורצוי לפנות לגורם המסרב ולברר איתו לגבי עסק מסוים, האם בעקבות אישור חוק הארכת תקופות, הוא סבור שאפשר "להקפיא" את הסירוב ולתת הארכה לעסק עד למועד שהחוק מאפשר.
רק במקרה שתקבלו את הסכמתו המפורשת, ניתן יהיה להוציא לעסק רישיון/היתר או אישור כמתואר לעיל.

ומה במקרה ש"המצב הביטחוני המיוחד" ימשיך גם בתום 3 החודשים?

ראש הממשלה מוסמך להאריך בצו הן את "תקופת ההארכה" והן את ה"תקופה הקובעת".

את "תקופת הארכה" הוא רשאי להאריך בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 3 חדשים וזאת רק לרישיונות שהתוקף המקורי שלהם הוא מעל לשנה.

את "התקופה הקובעת" הוא רשאי להאריך, באישור הממשלה והוועדה בכנסת, בתקופות נוספות של עד שלושה חודשים כל אחת, ובסך הכל עד תשעה חודשים במצטבר.


​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 באותו נושא

 

 

הודעה חשובה לבעלי העסקים - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבההודעה חשובה לבעלי העסקים - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה<img alt="" src="/PublishingImages/Generic/חגי%20ישראל/יום%20השואה/547.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​איסור על פתיחת בתי שעשועים ועינוגים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article1452.aspx
הודעה חשובה לבעלי העסקים - יום הזיכרון לשואה ולגבורההודעה חשובה לבעלי העסקים - יום הזיכרון לשואה ולגבורה<img alt="" src="/PublishingImages/Generic/חגי%20ישראל/יום%20הזיכרון%20לחללי%20צהל/666.jpg" style="BORDER:0px solid;" />איסור על פתיחת בתי שעשועים ועינוגים​ ביום הזיכרון לשואה ולגבורהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article1451.aspx
זכויות עסקים והתנהלות כלכלית בזמן מלחמהזכויות עסקים והתנהלות כלכלית בזמן מלחמה<img alt="" src="/PublishingImages/נועה%20טייב.png" style="BORDER:0px solid;" />סדרת סמינרים: עסקים בזמן מלחמה עיריית נתניה משיקה סדרת סמינרים עם מומחים בתחום, כדי לסייע לעסקים במהלך המלחמה. השתתפות בחינם! הצטרפו אלינו לסדרת הסמינרים כדי לרכוש ידע ייעוץ וכלים שיכולים לשפר את היכולת של העסק שלך להתמודד בזמן מלחמה.https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3176.aspx
שוק הנדלן המסחרי בזמן המלחמה ואחרי, זכויות שוכרים ומשכיריםשוק הנדלן המסחרי בזמן המלחמה ואחרי, זכויות שוכרים ומשכירים<img alt="" src="/PublishingImages/נטלי%20פיתוח%20עסקי.png" style="BORDER:0px solid;" />סדרת סמינרים: עסקים בזמן מלחמה עיריית נתניה משיקה סדרת סמינרים עם מומחים בתחום, כדי לסייע לעסקים במהלך המלחמה. השתתפות בחינם! הצטרפו אלינו לסדרת הסמינרים כדי לרכוש ידע ייעוץ וכלים שיכולים לשפר את היכולת של העסק שלך להתמודד בזמן מלחמה.https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3564.aspx
יחסי עבודה ודיני עבודה בעת משבריחסי עבודה ודיני עבודה בעת משבר<img alt="" src="/PublishingImages/פיתוח%20עסקי/תום%20מדן%20פיתוח%20עסקי.png" style="BORDER:0px solid;" />סדרת סמינרים: עסקים בזמן מלחמה עיריית נתניה משיקה סדרת סמינרים עם מומחים בתחום, כדי לסייע לעסקים במהלך המלחמה. השתתפות בחינם! הצטרפו אלינו לסדרת הסמינרים כדי לרכוש ידע ייעוץ וכלים שיכולים לשפר את היכולת של העסק שלך להתמודד בזמן מלחמה.https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3563.aspx