נתניה בוחרת

תאריך 26/02/2024
ב - 27 בפברואר נתניה בוחרת

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965- 1 נמסרת בזה הודעה כי: -

(א) הבחירות למועצת העיר נתניה יתקיימו ביום י'ח באדר א' התשפ"ד ( 27/02/2024 )

(ב) שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו התעכבה עד לאחר שעה זו.

(ג) מודעה זו כוללת את מיקומי הקלפיות בעיר נתניה.

(ד) מודעה זו כוללת את מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים לאנשים המוגבלים בניידות.

(ה) מודעה זו כוללת את רשימות המועמדים שהוגשו ואושרו (כינויים, אותיות ומועמדים) וכן את פרטי באי כוחם.

(ו) מודעה זו כוללת את הצעות מועמד לראש הרשות שהוגשו ואושרו וכן את פרטי באי כוחם.

להורדת הקובץ המלא​

לאיתור הקלפי הקרוב למקום מגוריכם דרך אתר משרד הפנים 

​​זה היום שלנו לגלות אחריות להצביע ולהשפיע

כי נתניה היא של כולנו!​​