מידע לתושב מבנים מסוכנים

תאריך 02/11/2021

 


5,808 מבנים נבנו בעיר נתניה עד סוף שנות ה-70.
מרבית המבנים לא תוחזקו במהלך השנים באופן ראוי.
בשילוב תנאי האקלים המאפיינים עיר חוף, בלאי הבניינים מואץ.

הגדרה - מבנה מסוכן
ע”פ חוק העזר, מבנה מסוכן הוא מבנה שמהנדס מטעם העיריה בדק ומצא כי הבניין מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור.

לאור הסכנה שעלולה להיגרם מאי תחזוקת מבנים ישנים פועלת עיריית נתניה במספר מישורים:
- פעולות בהתאם לסמכויותיה בחוק עזר עירוני לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים) תש"ך – 1960 (להלן: "חוק העזר").
- קידום התחדשות עירונית בבניינים שנבנו עד לסוף שנות ה-70.
- קידום וסיוע שיפוצי חזיתות. 

על מי חלה האחריות לתחזק את הבניין?
1. חוק העזר מטיל על בעלי הדירות בבניין חובה להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.
2. אם לבעלי דירות בניין יש יסוד סביר להניח כי הבניין עלול לסכן את המחזיקים או את הציבור, עליהם להזמין חו"ד הנדסית מטעמם.
3. ככל ותועבר פניה או חוו"ד ההנדסית למהנדס העיריה, מהנדס העיריה יבצע בדיקה מטעמו.

לדיווח אודות מבנה מסוכן ניתן לפנות למוקד של עיריית נתניה 106 בדרכים הבאות:
- 106 / 09-8604400
- הודעת WhatsApp למספר 052-6333106
- באתר המוקד - ע"י לחיצה על "פתיחת פנייה"
- ע"י דיווח למוקד 106 דרך אפליקציית "מוקד נתניה"

הידעת? 
האגודה לתרבות הדיור אשר נותנים שרות הנדסי ומשפטי חינם במסגרת החברות באגודה.
מוקד סניף נתניה: 09-8605819/29 דוא"ל: [email protected]

הודעה לתיקון מבנה מסוכן
מהי הודעה לתיקון מבנה מסוכן?
ככל שע”פ בדיקה של מהנדס מטעם העיריה, נמצא כי בניין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאית העירייה לדרוש בהודעה בכתב מבעלי הבניין לבצע את העבודות להסרת המסוכנות ולנקוט אמצעי זהירות אשר יפורטו בהודעה תוך התקופה שתקבע בהודעה.

מה צריכים לעשות בעלי בניין שקיבלו הודעה על מבנה מסוכן?
1. על בעלי דירות שקיבלו הודעה על מבנה מסוכן למלא אחרי ההוראות המפורטות בהודעה.
2. אי ביצוע העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות עלול להוות עבירה, לכאורה על החוק, ויתכן וינקטו הליכים משפטיים כנגד בעלי הנכס אשר לא מילאו אחר הדרישה.
3. בנוסף, ככל שבעלי הבניין לא מילאו אחר הוראות ההודעה, ובהתקיים הקריטריונים הקבועים בחוק, באפשרות העירייה לבצע את העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות ולגבות מבעלי הדירות את עלות ביצוע ההוצאות.

באיזה מצב יפונה בניין מדייריו?
מקום שיקבע בחו"ד של מהנדס כי המבנה מסוכן עד כדי כך שהוא מהווה סכנה דחופה למחזיקים או לציבור (כגון: סכנת התמוטטות מידית), רשאית העירייה לצוות על פינוי המבנה המסוכן וכן על כל פעולה אחרת הנדרשת לשם הסרת המסוכנות.

איך מסירים מודעה על מבנה מסוכן?
הסרת מודעה המכריזה על המסוכנות תתבצע בתנאים הבאים:
- ביצוע כל העבודות המפורטות בהודעה בליווי מהנדס מבנים בעל רישיון תקף מטעם בעלי הדירות.
- מסירת הצהרה של המהנדס אשר ליווה את התהליך המעיד כי אכן מולאו כל דרישות מהנדס העירייה כפי שהופיעו בהודעה.
- בחינה על ידי מהנדס מטעם מהנדס העירייה.
- מקום שתוקנו כל הליקויים תוסר המסוכנות בהודעה חתומה על ידי מהנדס העיריה.

איך אפשר למנוע את הסכנה?
- תחזוקה שוטפת של הבניין
מבנים מסוכנים הופכים לכאלו לעתים בעקבות הזנחה, טיפול לא נכון במבנה, תוספות בנייה לא מוסדרות ועוד. 
בחלק גדול מהמקרים, שמירה על טיפול נכון ותחזוקה שוטפת של הבניין יכולות למנוע סכנות והכרזה על מבנה כמסוכן, על כל המשתמע מכך.
- קידום תוכנית התחדשות עירונית
בעלי דירות בבניינים שנבנו עד שנת 1980, יכולים לבחון קידום הליך התחדשות עירונית (פינוי בינוי או תמ"א 38).
לפרטים ניתן לפנות לאגף התחדשות עירונית:
במייל:  [email protected] 
בטלפון: 09-8608826
למידע נוסף, ניתן לעיין באתר האינטרנט של הוועדה המקומית.

שיפוץ חזיתות הבניין
בעלי דירות בבניינים שאינם מיועדים להתחדשות עירונית בשנים הקרובות, יכולים לקדם שיפוץ חזיתות בסיוע החברה לפיתוח נתניה (חברה עירונית בבעלות העיריה).
לפרטים ניתן לפנות למחלקת חזיתות בתים בחברה לפיתוח נתניה בטלפון: 09-8854777 .
למידע נוסף ניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה לפיתוח נתניה.

** בעלי תפקידים- בהתאם להגדרתם עפ"י חוק העזר
** אין במסמך זה כדי לגבור על הוראות חוק העזר

​​​​​​​​​​​​​​​

האחריות לתחזק את הבנין הינה על בעלי הדירות

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}