מכתבי שיבוץ להורים לחטיבות הביניים

תאריך 27/06/2021

לכניסה לאתר​


מצורפת רשימת בתי הספר כולל פירוט תאריכים ושעות רישום במזכירויות.
אנא הביאו עמכם את המסמכים הבאים:
א. מכתב שיבוץ זה
ב. גיליון ציונים של המחצית הראשונה של כיתה ו' + צילום
ג. צילום  חשבון ארנונה (לעדכון כתובת מגורים. בלי מסמך לא תשונה הכתובת)
ד. תעודת עולה לתלמידים שהם עולים חדשים (עד 4 שנים) או צילום של עמודים 4-5 בתעודת העולה
ה. תעודת זהות וספח  אחד ההורים שבה רשום התלמיד + צילום
ו. שלוש תמונות דרכון
ז. אבחון פסיכודידקטי בתוקף לתלמידים שעברו אבחון בביה"ס היסודי

להלן תאריכי רישום מעודכנים (יש שינוי בזמני רישום של בית ספר טשרניחובסקי ושרת – לא כמו שכתוב במכתב השיבוץ שנשלח אליכם )
נא לשים לב או לתאם טלפונית מול בית הספר.

חיים גורי - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/21 בין השעות 10.00-18.00
יום שלישי כ"ו בתמוז 6/7/21 בין השעות 09.00-15.00
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-7899333

אורט נתן אלתרמן - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום ראשון כ"ד בתמוז 4/7/21 בין השעות 08.30-12.30 ובין השעות 16.00-18.30
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/21 בין השעות 08.30-12.30 ובין השעות 16.00-18.30
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8348198

אלדד - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום ראשון כ"ד בתמוז 4/7/21  בין השעות 08.00-18.00
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/21 בין השעות  08.00-18.00
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8356560.

אורט ילן שטקליס - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום ראשון כ"ד בתמוז 4/7/21 בין השעות 08.30-12.30 ובין השעות 16.00-18.30
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/21 בין השעות 08.30-12.30 ובין השעות 16.00-18.30
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8348525.

טשרניחובסקי - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
ביום ראשון כ"ד בתמוז 4/7/21 בין השעות 09.00-13.00 ובין השעות 15.00-18.00
ביום שלישי כ"ו בתמוז 6/7/21 בין השעות 09.00-13.00 ובין השעות 15.00-18.00
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8930500.

אורט גוטמן - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום ראשון כ"ד בתמוז 4/7/2021 בין השעות 08.30-14.00 ואחה"צ 13.00-18.00
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/2021 בין השעות 08.00-14.00
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8636713.

ש"י עגנון - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום ראשון כ"ד בתמוז 4/7/21 בין השעות 08.00-13.00
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/21 בין השעות 08.00-13.00
יום שלישי כ"ו בתמוז  6/7/21 בין השעות 08.00-13.00 ו- אחה"צ בין השעות 16.00-18.00
לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8844999.

שרת - ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל
יום שני כ"ה בתמוז 5/7/21 בין השעות 08.30-14.00
יום שלישי כ"ו בתמוז 6/7/21  בין השעות  08.30-13.30 ובין השעות 16.00-18.00


​​​​​​​

בהצלחה לכל התלמידים העולים לחטיבות הביניים

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}