הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2021

תאריך 03/03/2021

​שנת 2020 היתה שנה של אתגרים עקב משבר הקורונה, בשנה זו אנו ממשיכים לפעול תחת השלכות המשבר עובדה המחייבת אותנו בבחינה תקציבית מדוקדקת ולהיערכות תפעולית מחודשת, בד בבד עם המשך הענקת שירות מיטבי לתושבים.

רמת אי הוודאות הגבוהה בצד ההכנסות העירייה וכן למשכו, לתזמונו ולהשלכותיו של המשבר, מחייבים התנהלות תקציבית זהירה, על מנת להבטיח את שימור רציפות השירות לתושב. בהעדר אישור תקציב מדינה, קיימת גם חוסר ודאות רבה להעברת תקציבי הממשלה בעיקר בצד הקצאות תקציבי הפיתוח, אך גם בתקציב השוטף יש צפי לצמצום פעילויות וקיצוצים וכן בעיכוב בהעברת התקציבים ממשרדי הממשלה, על כן הצעת התקציב תוכננה בקפידה תוך שמירה על איזון תקציבי ואיתנות כלכלית. 

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "אני מאמינה שמנהיגות אמיתית חייבת לנהוג באחריות מירבית ולפעול בהנחות יסוד שמרניות כשניגשים לערוך תקציב למען התושבים. יש לי יסוד סביר להניח שבמהלך השנה נוכל להגדיל את התקציב בלי לפרוץ את המסגרת ונערוך מקצה שיפורים ותוספות במסגרת עדכוני תקציב, למען מתן שירות מיטבי לתושבי נתניה". 

בהתאם לחזון ראש העירייה, משקפת הצעת התקציב השקעה עירונית משמעותית בתחום החינוך, המהווה 40.5% מסך כלל התקציב העירוני הרגיל ו-35% מתכניות הבינוי והפיתוח וההשקעה במוסדות חינוך חדשים, זאת בנוסף להרחבות במספר בתי ספר קיימים. המשך תקצוב תכנית לשיפור מגמת הזכאים לבגרות שעלה בתש"פ לכ-80%. השנה תמשיך העירייה לתקצב את מרכזי הגיל הרך בשכונות העיר לרווחת התושבים. כמו כן, מתוכננת השקעה בהיקף של 30 מלש"ח בנושא נגישות על-פי חוק הנכים, על-פי הנושאים הבאים: קטעי רחובות, מבני ציבור, מבני חינוך, גינות ציבוריות, אגם החורף וחופים. 

כחלק ממדיניות ראש העיר להעשרה תרבותית לתושבי העיר, יוקם היכל תרבות חדש, שתכנונו הסתיים בשנת 2020 וביצוע התשתיות לטובת הפרויקט יחל בשנת 2021. הפרויקט בהיקף של כ-160 מלש"ח, מתוכם הביאה ראש העיר מענקים מיוחדים בהם הקצבה מהפיס של כ-60 מלש"ח וממקורות נוספים. היכל התרבות שיוקם יהווה מוקד משיכה כראוי לעיר מטרופולינית כבירת השרון. 

בנושא נגישות תחבורתית, יחל השנה פרויקט כביש עוקף מזרחי, שמחבר את כביש 57 לכביש 561 (הכביש הראשי במתחם הבננה) וכן תושלם תכנית אב לתחבורה ציבורית בעיר. 

​השנה יושם דגש על שירות לתושב וחדשנות, במהלך שנת 2020 הוקם אגף מיוחד שהתמקד בריכוז משאבים לטובת ניהול השירות בדגש על שיפור וייעול תהליכי עבודה, וראיית התושב במרכז ומתן חווית שירות ללקוח מקצה לקצה. הענקת כלים דיגיטליים תומכי תהליכי עבודה, ביניהם מערכת תיעוד ומערכת ניהול ידע והרחבת שירותי תקשורת כתובה כל זאת בהתאם לחזון השירותי של העירייה. 

תקציב רגיל לשנת 2020 

השנה יעמוד התקציב ע"ס של 1.791 מיליארד ₪ 

תקציב החינוך: 

היקף הוצאות 725 מלש"ח אשר גדלו ב-23 מלש"ח מתקציב 2020 המקורי, כאשר תקציב החינוך מהווה כאמור 40.5% מסך כלל התקציב העירוני. 

על פי חזון ראש העיר, הוחלט להמשיך ולתקצב את המרכזים לגיל הרך והעמקת הקשר ביניהם למסגרות חינוכיות. 

המשך הטמעת "סייעות שנייה" כמתגברת בגני הילדים בגילאי 3-4, בהתאם לצורך במהלך השנה. 

המשך תקצוב תכנית לשיפור הזכאים לבגרויות שעלה השנה לכ-80% וכן הפעל​ת תכניות העשרה במגוון תחומים במרכזים עירוניים בתחומי המוסיקה, התאטרון האומנויות ועוד. הפעלת 26 גני מיל"ת (מסגרת לימודים תוספתית) בשכונות. בנוסף, הפעלת תכניות ומסגרות לאורך היום, בדגש על מתן מענים לילדים בסיכון, פיתוח מענים המותאמים לאוכלוסיית העולים, הפעלת תכנית מעג"ן ומעג"ן קש"ת, קידום המוכנות לכיתה א', ליווי וגישור של משפחות עולים ועוד. 

רווחה: 

סך הוצאה – 257 מלש"ח. 

השקעות בתחום הרווחה: השנה נפתח מרכז מילי החדש לאוכלוסייה הבוגרת ובשנת 2021 יוקם מבנה חדש למע"ש, ישופץ מרכז יום לקשיש בית 'דבורה', יורחב 'בית גיא' עבור תינוקות עם צרכים מיוחדים ותושלם הקמת מועדוניות יום. 

שיפור פני העיר: 

היקף הוצאה לניקיון העיר 125.7 מלש"ח גידול של כ-11.9 מלש"ח בעלות ניקיון העיר מול תקציב שנה קודמת המקורי. מתוכננת השקעה משמעותית בשיקום גינות קיימות והקמת גינות חדשות כהיערכות לפני שנת שמיטה. 

וטרינר עירוני: 

יוקם מתחם חתוליה חדשה והעירייה תרכוש ציוד לביצוע ניתוחים וטיפולים בבעלי חיים. 

תקציב הפיתוח 

תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2021 מורכב מהקצאות משרדי ממשלה, פיס, הלוואות וקרנות פיתוח ויעמוד על כ-535 מלש"ח. 

בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד תקציב הפיתוח על סך כולל של 629 מלש"ח. 

בשנת 2020 הסתיים שלב תכנון פרויקט דגל הקמת היכל תרבות חדש ובשנת 2021 יחל שלב ביצוע תשתיות לטובת הפרויקט. הפרויקט בהיקף 160 מלש"ח, במימון הקצבה מהפיס של כ-60 מלש"ח ומקורות נוספים. כמו כן, העירייה מתכננת להרחיב את מבנה הפלנתניה בחלל נוסף לפעולות אינטראקטיביות. 

העירייה מתכננת לבצע מספר פרויקטים כלכליים מניבים בהיקף 120 מלש"ח בפריסה ל-3 שנים: 

  1. פרויקט גגות סולאריים - 50 מלש"ח, תוך שנתיים ההשקעה תמומן מהתקבול בגין מכירת חשמל. 
  2. פרויקט לדים לתאורה חסכונית - 20 מלש"ח מתוכם 17 מש"ח מימון עירוני, תוך שנה יבוצע, חסכון בשנה שנייה כ- 50% מצריכת חשמל תאורת רחובות. 

פיתוח מתחמים חדשים והרחבת מתחמים קיימים על-פי התכנית הבאה: 

פרויקטים לפיתוח באמצעות חל"ת וללא מימון עירוני: 

היקף השקעה כ-66 מלש"ח, מקורות המימון העיקריים הינם: יזמים, הרשאות מרשות מקרקעי ישראל בגין הסכמי ה"גג" ומשרד התחבורה. 

פיתוחן של שכונות: המשך פיתוח מתחם נת 600/א, פיתוח נת 620, הסדרת צומת מודעי/ בן גוריון, ביצוע קו ניקוז ראשי וקרקע בתחום מלונאות, המשך פיתוח נת 750, פיתוח מתחם החורשה נת 750/7, פיתוח תשתיות באגם א'+ב'+ג', פיתוח תשתיות במתחם עין התכלת, המשך פיתוח קריית יהלום, פיתוח תשתיות נת' 542, פיתוח מתחם הבננה. 

ממקורות עירוניים ומשרד ממשלה יבוצעו הפרויקטים הבאים: 

רמפה מערבית גשר השלום, המשך פיתוח מתחם נת 545 א', נקז רחוב בן אבי נת 556, סלילת שד' בנימין וקטע מרח' אברהמס ופיתוח כביש עוקף מזרחי לבננה. 

​העירייה תמשיך להשקיע בפיתוח חינוך: 

ההשקעות מתקציב הפיתוח לבניית מוסדות חינוך בשכונות יואץ: בבינוי, שיפוץ והצטיידות מוסדות חינוך. בספטמבר 2021 מתוכננות להיפתח 6 כיתות גן והמרכז הטכנולוגי מט"ד. בשנה זו יחל הבינוי של מרכז טכנולוגי ויצ"ו, החווה החקלאית החדשה, בי"ס חדש בשכונת בן ציון, הרחבת ביה"ס 'דוידי', תיכון שטקליס, ביה"ס להפרעות תקשורת, תיכון חיים גורי ובי"ס חדש אגם ג'. 

פרויקטים שיבוצעו באמצעות תאגיד "מי נתניה": 

המשך שדרוג תשתיות המים והביוב ברחובות העיר, בעלות של כ-28 מלש"ח. שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות, פיתוח שכונות ומתחמים חדשים, שדרוג מערכת הבקרה במתקני המים והביוב, שדרוג קווי ביוב ראשיים, שדרוג קו מאסף לביוב "אודים", שדרוג תחנת שאיבה "אביר", שדרוג תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים. 

 פרויקטים באמצעות קרן נתניה, בסכום כולל של 7 מלש"ח: 

הרחבת בית גיא 4 מלש"ח, השלמת גן הפרדס 1 מלש"ח ופרויקטים נוספים – 2 מליון ש"ח.

​​​​​​​​​​​​​​

יש לי יסוד סביר להניח שבמהלך השנה נוכל להגדיל את התקציב בלי לפרוץ את המסגרת ונערוך מקצה שיפורים ותוספות במסגרת עדכוני תקציב, למען מתן שירות מיטבי לתושבי נתניה

 באותו נושא

 

 

כתבות מנהל כספיםכתבות מנהל כספיםhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/Units/Pages/ksafimnews.aspx
מינהל כספיםמינהל כספיםhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/Units/Pages/ksafim.aspx
עדכונים בדבר קבלת קהל במשרדי העירייהעדכונים בדבר קבלת קהל במשרדי העירייה<img alt="שירותים לתושב, תמונת אילוסטרציה" src="/PublishingImages/Default/20.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אגף הכנסות העירייה ומינהל הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית נתניה יחזרו לקבל קהל בהצגת תו ירוק - תעודת מתחסן/ תעודת מחלים בצירוף תעודה מזהה.https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article618.aspx
פעילות המוקד הטלפוני של אגף הכנסות העירייה בתקופת הסגרפעילות המוקד הטלפוני של אגף הכנסות העירייה בתקופת הסגר<img alt="שמיים מעוננים מעל העיר נתניה. צילום: דליה פטר" src="/PublishingImages/articles/A785.jpg" style="BORDER:0px solid;" />בשל הסגר המלא הצפוי להיכנס לתוקפו בין התאריכים: 21-8 בינואר 2021, עודכנו שעות הפעילות של המוקד הטלפוני באגף הכנסות העירייה. https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article471.aspx
הגזברים בחרו נתניההגזברים בחרו נתניה<img alt="משתתפים בכנס מועצת איגוד הגזברים הארצי, בנתניה" src="/PublishingImages/articles/A602.jpg" style="BORDER:0px solid;" />נתניה ממשיכה להוות יעד למשלחות וכנסים. לאחר שאיגוד הדוברים הארצי קיים כאן את הכנס השנתי שלו ולאחר שהודיע שגם השנה בחר בנתניה, כ-50 חברי מועצת איגוד הגזברים הארצי קיימו את הכנס השנתי שלהם במלון לגון בעיר. https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article444.aspx