הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותית

תאריך 24/09/2020

​בתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.

לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי עיריית נתניה, ללא צורך בכל פנייה נוספת.

זכאות להנחה

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות "למענק הוצאות קבועות" ברשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:

 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של 60% לפחות במחזור העסקאות ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים וחלה ירידה של 80% לפחות במחזור העסקאות ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים חדשים שהחלו לפעול ב2019 ועסקים שנפתחו בינואר - פברואר 2020 - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.
 • עסקים שמחזור העסקאות שלהם לחו​דשים ספטמבר - אוקטובר 2020 (תקופת הסגר)  ירד ב-25% יהיו זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% בחודשים נובמבר – דצמבר.

השלבים להגשת בקשה להנחה:

 1. הגשת בקשה לקבלת הנחה מארנונה - את הבקשה ניתן להגיש באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ("הסוכנות").
 2. הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק (למעט תקופת הזכאות הראשונה הכוללת 3 חודשים, יוני-אוגוסט 2020 לגביה הזכאות להנחה תקבע על פי חודשים מאי – יוני 2020).
 3. הבקשה להנחה בארנונה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית.
 4. באחריות הסוכנות לעסקים קטנים  ובינוניים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה.
 5. הרשות תעניק הנחה לזכאים בהתאם לרשימה שהועברה על ידי הסוכנות באופן אוטומטי עם קבלת האישור.
 6. הרשות תעדכן בכתב בדבר מתן ההנחה.

בכל שאלה או עניין אל תהססו להתקשר למוקד הפניות הטלפוני של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטלפון 3569* שלוחה 2 או לשלוח מייל לכתובת [email protected] לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים - הקליקו כאן.

מומלץ להתחיל בהקדם את תהליך הבקשה כאמור לעיל, במטרה לממש את זכאותכם. בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.

עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור יידרשו לשלם את ה-5% הנותרים ואת חיוב היטל השמירה.

עסקים אשר שילמו את הארנונה בעבור חודש יוני 2020 ואילך, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, במידה שישנם.

​​​​​​​​

 באותו נושא

 

 

לתשומת לב התושבים - אגף הכנסותלתשומת לב התושבים - אגף הכנסות<img alt="" src="/PublishingImages/Generic/6546.JPG" style="BORDER:0px solid;" />​אגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל בימי רביעי אחה"צ בחודש אוגוסט 2022 .https://www.netanya.muni.il/News/Pages/arnonaaug22.aspx
סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22https://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Summary.aspx
שינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפ"ג - 2023שינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפ"ג - 2023https://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/changes.aspx
דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפ"ג-2023דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפ"ג-2023https://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/info.aspx
טיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2023טיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2023https://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/draft.aspx

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}