// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // Other // fbq('track', 'Other');
דלג על בר עליון
בר עליון

חינוך יסודי

לצפייה בחוברת הרישום "מתחילים ב- א" 
למידע וטופס בקשה לרישום תושב חדש בעיר

למידע וטופס בקשה לרישום עולה חדש/תושב חוזר/תייר  
למידע וטופס ביטול לתושבים העוזבים את העיר
אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (טופס 3) 

כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים 

להגשת בקשת העברה מקוונת לתלמידים העולים בכיתות א-ו

 

ניתן לקבל מענה במוקד טלפוני 09-8362896 או באמצעות המייל: rishumb@netanya.muni.il

בית החינוך הדמוקרטי אלומות

בית החינוך הדמוקרטי אלומות

מפת פריסת מרחבי הרישום תשפא

מפת פריסת מרחבי הרישום תשפא

תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

כאן ניתן מידע בעניין רישום לביה"ס לתושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר המגיע לעיר
תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

בקשות העברה

כאן ניתן להוריד טפסי בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
בקשות העברה

בקשת אישור עזיבה מהעיר

במקרים של בקשת אישור עזיבה מהעיר מיידית/עתידית/חו"ל (ביטול רישום) יש להגיש את המסמכים הבאים
בקשת אישור עזיבה מהעיר

הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

הנחיות וכתב הצהרה/כתב הסכמה במקרים של הורים עצמאיים שהינם פרודים/גרושים
הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

מרכז מטמון

מרכז מטמון

רשימת בתי-ספר יסודיים-שנה"ל תשפ"ב

תיקיית מידע

תיקיית מידע

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תשפ"ב

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תשפ"ב
עבור לתוכן העמוד