// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // Other // fbq('track', 'Other');
דלג על בר עליון
בר עליון

חינוך יסודי

 

רישום למאחרים לכיתה א'

הורים יקרים,

תקופת הרישום לפי חוק לכיתה א' הסתיימה.

אתר הרישום פתוח למאחרים עד ליום שישי 30.4.21 בשעה 8.00.

הרישום והשיבוץ למאחרים הינו על בסיס מקום פנוי ובהתאם להוראות החוק ונהלי העיריה.


לחץ כאן לרישום   נתמך על ידי דפדפן chrome בלבד

לתשומת לב ההורים : בשל התקופה לא תתקיים קבלת קהל במשרדים אלא יינתן מענה במוקד טלפוני 09-8362896 או באמצעות המייל: rishumb@netanya.muni.il

לצפייה בחוברת הרישום "מתחילים ב- א" 
למידע וטופס בקשה לרישום תושב חדש בעיר

למידע וטופס בקשה לרישום עולה חדש/תושב חוזר/תייר  
למידע וטופס ביטול לתושבים העוזבים את העיר
אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (טופס 3) 

כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים

למידע וטופס בקשת העברה לתלמידים העולים לכיתות ב-ו בשנה הבאה (תשפ"ב)

 

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב

בית החינוך הדמוקרטי אלומות

בית החינוך הדמוקרטי אלומות

מפת פריסת מרחבי הרישום תשפא

מפת פריסת מרחבי הרישום תשפא

תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

כאן ניתן מידע בעניין רישום לביה"ס לתושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר המגיע לעיר
תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

בקשות העברה

כאן ניתן להוריד טפסי בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
בקשות העברה

בקשת אישור עזיבה מהעיר

במקרים של בקשת אישור עזיבה מהעיר מיידית/עתידית/חו"ל (ביטול רישום) יש להגיש את המסמכים הבאים
בקשת אישור עזיבה מהעיר

הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

הנחיות וכתב הצהרה/כתב הסכמה במקרים של הורים עצמאיים שהינם פרודים/גרושים
הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

מרכז מטמון

מרכז מטמון

רשימת בתי-ספר יסודיים-שנה"ל תשפ"ב

תיקיית מידע

תיקיית מידע

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תשפ"א

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תשפ"א
עבור לתוכן העמוד