ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עיריית נתניה - עמוד הבית

גודל פונט:
דלג על בר עליון
בר עליון

פירוט שירותי שפ"ח

 

עבודת השירות הפסיכולוגי מונחית על פי חוזר מנכ"ל תשס"ג 7א', המגדיר את עבודת השירותים הפסיכולוגיים וחוזרי מנכ"ל רבים נוספים הנגזרים מחוק החינוך המיוחד, חוק הפסיכולוגים, הגנת הילד ועוד.

השירותים הניתנים על ידי הפסיכולוג החינוכי בעבודתו במסגרת החינוכית ובתיאום עם מנהל המסגרת:


הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותי החינוך ולהורים בכל הנוגע לטיפול בתלמידים במטרה להבטיח את רווחתם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך.

השתתפות בפורומים בין-מקצועיים במערכת החינוכית לשם בניית תכנית התערבות רב-מקצועית לילדים הזקוקים לכך.

מתן הדרכה וקונסולטציה למנהלים ולצוותים חינוכיים בהיבט מערכתי/ ארגוני לקידום צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך.

אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד.

ייעוץ וקונסולטציה קצרי טווח להורים.

היוועצות עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים (כגון אגף הרווחה ושירותי בריאות הנפש).

במקרים מיוחדים – התערבות טיפולית פרטנית או קבוצתית קצרת טווח לילדים בסיכון ולמשפחותיהם (עד שש פגישות).

במקרים של ילדים בסיכון – התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלבנטיים, הערכה ראשונית של הילד, גיבוש המלצות לגבי המשך ההתערבות.

במצבי לחץ וחירום – התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.

השתתפות בצוותים עירוניים ליוזמות חינוכיות וועדות מקצועיות שונות.

עבור לתוכן העמוד